Politică de confidențialitate

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politică, alături de Termenii și Condițiile prezentului site web și orice alte documente la care se face referire în conținutul acestei politici, urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție prin prezentul site web și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

 1. CINE SUNTEM

Operatorul de date este Synevo Central Lab Clinical Trials Romania S.R.L., o societate cu sediul social în Bulevardul Industriilor nr. 25, Chiajna, Ilfov, România,  înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J23/1113/24.04.2012, cod unic de înregistrare RO30110226 („noi” sau „Societatea”)].

 1. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?

În procesul de administrare a prezentului site web, Societatea va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon).

Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 • Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

În cazul în care nu sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie, nu vom putea salva preferințele dumneavoastră și va trebui să selectați opțiunile de fiecare dată când accesați site-ul nostru.

 • Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, adresă de e-mail, numărul de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le veți putea furniza în cadrul corespondenței, pentru a vă soluționa și a răspunde la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, conform descrierii de mai jos.

Astfel, scopul acestei prelucrari constă în oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră prin corespondență electronică (e-mail) sau telefon în temeiul interesului legitim de a furniza răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră.

În cazul în care nu ne furnizați datele dumneavoastră de contact și detalii relevante cu privire la solicitările dumneavoastră, nu vă vom putea răspunde.

 • Comunicări referitoare la activitatea noastră

Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a vă informa cu privire la activitatea noastră (simpozioane, cursuri, campanii, invitații la evenimentele cu care avem legatura, activități promoționale, potențiale colaborări). Aceste date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de e-mail și profesie vor fi prelucrate în acest scop doar cu consimțământul dumneavoastră și prin utilizarea canalelor de comunicare (de ex. e-mail, sms etc.) cu care ați fost de acord atunci când v-ați exprimat consimțământul.

Cu toate acestea, în măsura în care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia participarii la un simpozion, putem folosi adresa dumneavoastră de e-mail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care ne permit să vă transmitem comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în acest sens; în acest caz, la obținerea adresei de e-mail de la dumneavoastră și ulterior, odată cu fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi posibilitatea de a vă opune acestei utilizări a adresei de e-mail (dezabonare). Intr-o astfel de situație, temeiul prelucrării este consimțământul dumneavoastră sau, după caz, în situația în care ne-ați comunicat adresa de e-mail pentru participarea la simpozion sau la alte activități organizate de noi, interesul nostru legitim de a vă informa despre evenimentele pe care le organizăm.

În situația în care nu vă dați acordul pentru prelucrările sus-menționate sau, după caz, daca alegeți să vă dezabonați nu vă vom trimite pe viitor comunicări comerciale de tipul celor sus-menționate.

 • Prelucrarea datelor referitoare la participarea la simpozion

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru înscrierea la simpozionul organizat de noi. Aceste date vor fi prelucrate pentru înscrierea dumneavoastră la simpozion, îndeplinirea cerințelor administrative pentru acceesul în incinta în care are loc simpozionul, precum și pentru acordarea creditelor aferente participării dumneavoastră. Pentru obținerea acestor credite, SCLCT trebuie să transmită către organizațiile profesionale (CMR, OBBCSSR, OAMMR), datele personale ale participanților la simpozion, încadrarea profesională a acestora, gradul profesional, locul de muncă (spital, laborator, etc.).

Scop Categorii de date prelucrate Temei legal
1 Înscrierea la simpozion, accesul în incinta unde are loc acesta, printul ecusoanelor de participare și a altor materiale cu numele dumneavoastră (ex. mape) Nume, prenume, încadrarea profesională a acestora, gradul profesional, locul de muncă, adresa de e-mail. Executarea contractului/ demersuri la cererea dumneavoastră pentru încheierea contractului de participare la simpozion
2 Trimiterea de notificări cu privire la data la care are loc simpozionul Nume, prenume, adresa de e-mail. Executarea contractului de participare la simpozion
3 Trimiterea datelor catre organizațiile profesionale (CMR – Colegiul Medicilor din Romania, OBBCSSR – Ordinul Biologilor, Biochimistilor si Chimistilor din sistemul sanitar din Romania, OAMMR – Ordinul Asistentilor Medicali, Moaselor si Asistentilor Medicali Generalisti din Romania) pentru acordarea creditelor aferente participarii dumneavoastră la simpozion. Nume, prenume, CNP, încadrarea profesională a acestora, gradul profesional, locul de muncă, adresa de e-mail. Executarea contractului de participare la simpozion, obținere de credite EMC.

Obligația legală de a raporta anumite date la organizațiile profesionale (CMR, OBBCSSR, OAMMR)

4 Prelucrarea imaginii dumneavoastră (poze) Imaginea dumneavoastră ca participant la simpozion Consimțământ

 

În situația în nu furnizați datelor dumneavoastră pentru prelucrarea descrisă la punctul 1 nu vă veți putea înscrie la simpozion; în situația în care nu furnizați datele dumneavoastra prelucrarea menționată la pct. 2 nu veți primi notificari de reamintire referitoare la data/ora la care are loc simpozionul; daca nu furnizați datele dumneavoastra pentru prelucrarea menționată la pct. 3, nu vom putea trimite datele dumneavoastră către organizațiile profesionale care au competențe în acordarea de credite iar daca nu sunteți de acord cu prelucrarea menționată la pct. 4, nu veți aparea în fotografiile realizate de noi în care dumneavoastră sunteți identificat/ă în mod special

Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

 1. CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali.

Unii dintre ei au calitatea de persoane împuternicite, cum ar fi (i) pentru scopul menționat la pct. 2.4. mai sus, societatea care asigură accesul în incinta unde are loc simpozionul, entitatea care tipărește materialele necesare pentru organizarea simpozionului, societatea care asigură trimiterea automată a mesajelor, care desfășoară activități de cazare pentru lectori, in baza contractului de prestari servicii cu acestia, transport persoane, filmare, fotografiere, editare foto-video, catering, aranjamente florale, cadouri personalizate, administrare website simpozion] și sunt activi în industria hotelieră, transporturi, organizare evenimente, activități de radio și televiziune, activități de tehnologie a informației și își desfășoară activitatea comercială în Bucuresti, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Unii dintre aceștia sunt, la rândul lor, operatori de date, cum ar fi entitățile menționate la pct. 2.4 alin 3 de mai sus care contabilizează și acordă credite pentru participarea la simpozion.

Unii dintre aceștia sunt terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi ANSPDCP.  (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

 1. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

 

 1. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

Scop Durată
1 Navigarea pe site-ul web și utilizarea cookie-urilor 1 an
2 Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră 1 an
3 Comunicări referitoare la activitatea noastra, inclusiv pentru comunicări ulterioare despre evenimentele pe care le organizăm  până la dezabonare
4 Prelucrarea datelor referitoare la participarea la simpozion 1 an

 

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

 1. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

 1. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 8. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă – Bulevardul Industriilor nr. 25, Chiajna, Ilfov, România, sau prin e-mail la mihaela.mateas@synevo.eu. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea va anunta orice modificări substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și va depune eforturi ca respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

 1. CONTACT

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Mihaela Mateas, Asistent Manager, Reprezentantul Societății, care poate fi contactata folosind următoarele detalii de contract:

Mihaela Mateas, Asistent Manager

mihaela.mateas@synevo.eu

021 407 07 00, Ext. 302

021 407 07 09

031 817 86 85

0752 019 990